• Hết hàng
  Dán giấy trí tuệ AQ - Tập 1 (In 4 màu)
  Xem nhanh Xem chi tiết Hết hàng

  Dán giấy trí tuệ AQ - Tập 1 (In 4 màu)

  16,000₫

  • Mã sản phẩm: 8936046596363
  • NXB: Dân Trí
  • Dịch giả :Hương Giang
  • Mô tả ngắn: AQ là chỉ số đo khả năng xử lí, đối phó với nghịch cảnh, khó khăn và gọi tắt là chỉ số vượt khó. AQ chỉ năng lực của con người khi đứng trước khó khăn hoặc thất bại có những phản ứng và đối...
 • Hết hàng
  Dán giấy trí tuệ AQ - Tập 2 (In 4 màu)
  Xem nhanh Xem chi tiết Hết hàng

  Dán giấy trí tuệ AQ - Tập 2 (In 4 màu)

  16,000₫

  • Mã sản phẩm: 8936046596370
  • NXB: Dân Trí
  • Dịch giả :Hương Giang
  • Mô tả ngắn: AQ là chỉ số đo khả năng xử lí, đối phó với nghịch cảnh, khó khăn và gọi tắt là chỉ số vượt khó. AQ chỉ năng lực của con người khi đứng trước khó khăn hoặc thất bại có những phản ứng và đối...
 • Hết hàng
  Dán giấy trí tuệ AQ - Tập 3 (In 4 màu)
  Xem nhanh Xem chi tiết Hết hàng

  Dán giấy trí tuệ AQ - Tập 3 (In 4 màu)

  16,000₫

  • Mã sản phẩm: 8936046596387
  • NXB: Dân Trí
  • Dịch giả :Hương Giang
  • Mô tả ngắn: AQ là chỉ số đo khả năng xử lí, đối phó với nghịch cảnh, khó khăn và gọi tắt là chỉ số vượt khó. AQ chỉ năng lực của con người khi đứng trước khó khăn hoặc thất bại có những phản ứng và đối...
 • Hết hàng
  Dán giấy trí tuệ CQ - Tập 1 (In 4 màu)
  Xem nhanh Xem chi tiết Hết hàng

  Dán giấy trí tuệ CQ - Tập 1 (In 4 màu)

  16,000₫

  • Mã sản phẩm: 8936046596394
  • NXB: Dân Trí
  • Dịch giả :Hương Giang
  • Mô tả ngắn: CQ chỉ khả năng sáng tạo, còn gọi là chỉ số đo khả năng sáng tạo. Trẻ nhỏ là giai đoạn khởi đầu của hoạt động sáng tạo, vì thế giai đoạn trẻ nhỏ là thời kỳ quan trọng để bồi dưỡng tinh thần sáng...
 • Hết hàng
  Dán giấy trí tuệ CQ - Tập 2 (In 4 màu)
  Xem nhanh Xem chi tiết Hết hàng

  Dán giấy trí tuệ CQ - Tập 2 (In 4 màu)

  16,000₫

  • Mã sản phẩm: 8936046596400
  • NXB: Dân Trí
  • Dịch giả :Hương Giang
  • Mô tả ngắn: CQ chỉ khả năng sáng tạo, còn gọi là chỉ số đo khả năng sáng tạo. Trẻ nhỏ là giai đoạn khởi đầu của hoạt động sáng tạo, vì thế giai đoạn trẻ nhỏ là thời kỳ quan trọng để bồi dưỡng tinh thần sáng...
 • Hết hàng
  Dán giấy trí tuệ CQ - Tập 3 (In 4 màu)
  Xem nhanh Xem chi tiết Hết hàng

  Dán giấy trí tuệ CQ - Tập 3 (In 4 màu)

  16,000₫

  • Mã sản phẩm: 8936046596417
  • NXB: Dân Trí
  • Dịch giả :Hương Giang
  • Mô tả ngắn: CQ chỉ khả năng sáng tạo, còn gọi là chỉ số đo khả năng sáng tạo. Trẻ nhỏ là giai đoạn khởi đầu của hoạt động sáng tạo, vì thế giai đoạn trẻ nhỏ là thời kỳ quan trọng để bồi dưỡng tinh thần sáng...
 • Hết hàng
  Dán giấy trí tuệ DQ - Tập 1 (In 4 màu)
  Xem nhanh Xem chi tiết Hết hàng

  Dán giấy trí tuệ DQ - Tập 1 (In 4 màu)

  16,000₫

  • Mã sản phẩm: 8936046596424
  • NXB: Dân Trí
  • Dịch giả :Hương Giang
  • Mô tả ngắn: DQ là chỉ số đo lòng dũng cảm, là mức độ dũng cảm, mạnh dạn, thể hiện tinh thần mạo hiểm của con người. Cuốn sách “Dán giấy thú vị DQ” thích hợp cho trẻ từ 2-4 tuổi và gồm ba cuốn: tập 1, tập...
 • Hết hàng
  Dán giấy trí tuệ DQ - Tập 2 (In 4 màu)
  Xem nhanh Xem chi tiết Hết hàng

  Dán giấy trí tuệ DQ - Tập 2 (In 4 màu)

  16,000₫

  • Mã sản phẩm: 8936046596431
  • NXB: Dân Trí
  • Dịch giả :Hương Giang
  • Mô tả ngắn: DQ là chỉ số đo lòng dũng cảm, là mức độ dũng cảm, mạnh dạn, thể hiện tinh thần mạo hiểm của con người. Cuốn sách “Dán giấy thú vị DQ” thích hợp cho trẻ từ 2-4 tuổi và gồm ba cuốn: tập 1, tập...
 • Hết hàng
  Dán giấy trí tuệ DQ - Tập 3 (In 4 màu)
  Xem nhanh Xem chi tiết Hết hàng

  Dán giấy trí tuệ DQ - Tập 3 (In 4 màu)

  16,000₫

  • Mã sản phẩm: 8936046596448
  • NXB: Dân Trí
  • Dịch giả :Hương Giang
  • Mô tả ngắn: DQ là chỉ số đo lòng dũng cảm, là mức độ dũng cảm, mạnh dạn, thể hiện tinh thần mạo hiểm của con người. Cuốn sách “Dán giấy thú vị DQ” thích hợp cho trẻ từ 2-4 tuổi và gồm ba cuốn: tập 1, tập...
 • Hết hàng
  Dán giấy trí tuệ EQ - Tập 1 (In 4 màu)
  Xem nhanh Xem chi tiết Hết hàng

  Dán giấy trí tuệ EQ - Tập 1 (In 4 màu)

  16,000₫

  • Mã sản phẩm: 8936046596455
  • NXB: Dân Trí
  • Dịch giả :Hương Giang
  • Mô tả ngắn: EQ chỉ khả năng tình cảm của con người, hay còn gọi là chỉ số tình cảm. Nó bao gồm phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần lạc quan, dũng khí đối mặt và khắc phục khó khăn, tự khích lệ bản thân, tính nhẫn...
 • Hết hàng
  Dán giấy trí tuệ EQ - Tập 2 (In 4 màu)
  Xem nhanh Xem chi tiết Hết hàng

  Dán giấy trí tuệ EQ - Tập 2 (In 4 màu)

  16,000₫

  • Mã sản phẩm: 8936046596462
  • NXB: Dân Trí
  • Dịch giả :Hương Giang
  • Mô tả ngắn: EQ chỉ khả năng tình cảm của con người, hay còn gọi là chỉ số tình cảm. Nó bao gồm phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần lạc quan, dũng khí đối mặt và khắc phục khó khăn, tự khích lệ bản thân, tính nhẫn...
 • Hết hàng
  Dán giấy trí tuệ EQ - Tập 3 (In 4 màu)
  Xem nhanh Xem chi tiết Hết hàng

  Dán giấy trí tuệ EQ - Tập 3 (In 4 màu)

  16,000₫

  • Mã sản phẩm: 8936046596479
  • NXB: Dân Trí
  • Dịch giả :Hương Giang
  • Mô tả ngắn: EQ chỉ khả năng tình cảm của con người, hay còn gọi là chỉ số tình cảm. Nó bao gồm phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần lạc quan, dũng khí đối mặt và khắc phục khó khăn, tự khích lệ bản thân, tính nhẫn...
 • Hết hàng
  Dán giấy trí tuệ FQ - Tập 1 (In 4 màu)
  Xem nhanh Xem chi tiết Hết hàng

  Dán giấy trí tuệ FQ - Tập 1 (In 4 màu)

  16,000₫

  • Mã sản phẩm: 8936046596486
  • NXB: Dân Trí
  • Dịch giả :Hương Giang
  • Mô tả ngắn: FQ chỉ khả năng quản lí tiền bạc của con người - chỉ sự quản lí tài chính một cách thông minh. Khả năng quản lí tài chính bao gồm khả năng nhận biết tiền bạc và khả năng sử dụng tiền bạc đúng đắn....
 • Hết hàng
  Dán giấy trí tuệ FQ - Tập 2 (In 4 màu)
  Xem nhanh Xem chi tiết Hết hàng

  Dán giấy trí tuệ FQ - Tập 2 (In 4 màu)

  16,000₫

  • Mã sản phẩm: 8936046596493
  • NXB: Dân Trí
  • Dịch giả :Hương Giang
  • Mô tả ngắn: FQ chỉ khả năng quản lí tiền bạc của con người - chỉ sự quản lí tài chính một cách thông minh. Khả năng quản lí tài chính bao gồm khả năng nhận biết tiền bạc và khả năng sử dụng tiền bạc đúng đắn....
 • - 60%
  Dán giấy trí tuệ FQ - Tập 3 (In 4 màu)
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Dán giấy trí tuệ FQ - Tập 3 (In 4 màu)

  40,000₫ 16,000₫

  • Mã sản phẩm: 8936046596509
  • NXB: Dân Trí
  • Dịch giả :Hương Giang
  • Mô tả ngắn: FQ chỉ khả năng quản lí tiền bạc của con người - chỉ sự quản lí tài chính một cách thông minh. Khả năng quản lí tài chính bao gồm khả năng nhận biết tiền bạc và khả năng sử dụng tiền bạc đúng đắn....
 • Hết hàng
  Dán giấy trí tuệ IQ - Tập 1 (In 4 màu)
  Xem nhanh Xem chi tiết Hết hàng

  Dán giấy trí tuệ IQ - Tập 1 (In 4 màu)

  16,000₫

  • Mã sản phẩm: 8936046596516
  • NXB: Dân Trí
  • Dịch giả :Hương Giang
  • Mô tả ngắn: IQ biểu thị mức độ thông minh của mỗi người, còn gọi là chỉ số thông minh. Người có IQ cao thì khả năng biểu đạt ngôn ngữ, khả năng tính toán, khả năng suy luận logic, khả năng quan sát suy luận và khả...
 • Hết hàng
  Dán giấy trí tuệ IQ - Tập 2 (In 4 màu)
  Xem nhanh Xem chi tiết Hết hàng

  Dán giấy trí tuệ IQ - Tập 2 (In 4 màu)

  16,000₫

  • Mã sản phẩm: 8936046596523
  • NXB: Dân Trí
  • Dịch giả :Hương Giang
  • Mô tả ngắn: IQ biểu thị mức độ thông minh của mỗi người, còn gọi là chỉ số thông minh. Người có IQ cao thì khả năng biểu đạt ngôn ngữ, khả năng tính toán, khả năng suy luận logic, khả năng quan sát suy luận và khả...
 • Hết hàng
  Dán giấy trí tuệ IQ - Tập 3 (In 4 màu)
  Xem nhanh Xem chi tiết Hết hàng

  Dán giấy trí tuệ IQ - Tập 3 (In 4 màu)

  16,000₫

  • Mã sản phẩm: 8936046596530
  • NXB: Dân Trí
  • Dịch giả :Hương Giang
  • Mô tả ngắn: IQ biểu thị mức độ thông minh của mỗi người, còn gọi là chỉ số thông minh. Người có IQ cao thì khả năng biểu đạt ngôn ngữ, khả năng tính toán, khả năng suy luận logic, khả năng quan sát suy luận và khả...
 • - 60%
  Dán giấy trí tuệ LQ - Tập 1 (In 4 màu)
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Dán giấy trí tuệ LQ - Tập 1 (In 4 màu)

  40,000₫ 16,000₫

  • Mã sản phẩm: 8936046596547
  • NXB: Dân Trí
  • Dịch giả :Hương Giang
  • Mô tả ngắn: LQ là chỉ số về khả năng lãnh đạo, là chỉ số về khả năng và năng lực chỉ đạo, lãnh đạo, hướng dẫn dẫn dắt người khác hoặc tập thể nào đó. Quan niệm truyền thống cho rằng, khả năng lãnh đạo là thiên...
 • Hết hàng
  Dán giấy trí tuệ LQ - Tập 2 (In 4 màu)
  Xem nhanh Xem chi tiết Hết hàng

  Dán giấy trí tuệ LQ - Tập 2 (In 4 màu)

  16,000₫

  • Mã sản phẩm: 8936046596554
  • NXB: Dân Trí
  • Dịch giả :Hương Giang
  • Mô tả ngắn: LQ là chỉ số về khả năng lãnh đạo, là chỉ số về khả năng và năng lực chỉ đạo, lãnh đạo, hướng dẫn dẫn dắt người khác hoặc tập thể nào đó. Quan niệm truyền thống cho rằng, khả năng lãnh đạo là thiên...
MINH LONG BOOK
MINH LONG BOOK
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn